Eurocastle 'Bridge' portfolio goes to Apollo, Publity for €330m

by